Návštěvnost knihovny byla loni vyšší než v roce 2013

V roce 2014 přišlo přes tři sta tisíc návštěvníků.

Návštěvnost knihovny v roce 2014 byla vyšší než v roce 2013. Přišlo přes tři sta tisíc návštěvníků. Ze srovnání let 2013 a 2014 vyplývá , že vzrostl i počet registrovaných uživatelů. V roce 2013 to bylo 13 429 registrovaných uživatelů. V roce 2014 měla knihovna 14 757 registrovaných uživatelů. Oproti tomu ubylo výpůjček. V roce 2013 knihovna realizovala 1 284 674 výpůjček, loni 1 256 976 výpůjček. Počet návštěvníků však výrazně vzrostl. Zatímco v roce 2013 prošlo knihovnou 268 727 návštěvníků, v roce 2014 přesáhl jejch počet hranici tří set tisíc - 314 163 návštěvníků.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně kromě běžných služeb zajišťuje i řadu dalších aktivit. Vzdělávací kurzy pro odbornou i laickou veřejnost, besedy, přednášky, autorská čtení, výstavy, výtvarné dílny a workshopy. K nejoblíbenějším akcím patří tradiční festival Literární jaro, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu či Vánoční řetěz.

Autorských čtení se v roce 2014 ve zlínské knihovně účastnilo několik významných osobností: nositel Ceny Evropské unie za literaturu Jan Němec, který byl se svou knihou o Františku Drtikolovi Dějiny světla nominován na Cenu Magnesia litera 2014; Martin Reiner, jehož Básník-román o Ivanu Blatném zvítězil v anketě Lidových novin Kniha roku. Hosty Literárního jara v roce 2014 byli Václav Bělohradský, Milan Uhde, Michael Stavaric a Stanislav Struhar. Mezi dětmi je velmi oblíbená festivalová čítárna, během které v knihovně čtou známé osobnosti z filmového světa (Markéta Hrubešová, Václav Vorlíček, Josef Náhlovský, Josef Dvořák). Přelom října a listopadu byl ve znamení Francouzsko-českého podzimu (výstava francouzského výtvarníka Juliena Morela). V prosinci na Vánoční řetěz přišla číst řada známých osobností, zahrála a zazpívala Jitka Šuranská. Knihovna i v roce 2014 pokračovala ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín. Výsledkem byl jarní a podzimní přednáškový cyklus Rozumíme historii?!, který má řadu příznivců.

KKFBZ během roku využívá také výstavní prostory ve foyer budovy 15 a spolupracuje na nich například se zlínskými neziskovými organizacemi, základními uměleckými školami apod. V roce 2014 se zde konaly například tyto výstavy: Jsem jako ty – výstava obrazů a básní pacientů se schizofrenií, Sledge hokej – výstava fotografií, Jak ševci v knihovně cvikali boty – výstava historických fotografií budovy 15, Radují se kočky, že padají vločky – výstava soutěžních dětských výtvarných prací. Kromě toho zaměstnanci knihovny každý měsíc obměňují knižní výstavky ve 3. a 4. podlaží.

Celkem se v KKFBZ v roce 2014 konalo téměř 60 akcí pro veřejnost (přednášky, autorská čtení), přes dvě desítky výstav a tematických výstavek, 18 vzdělávacích kurzů (zejména PC kurzy pro seniory), 258 besed pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ, speciální školy) v ústřední knihovně v budově 15, plus dalších 128 besed pro školy v obvodních knihovnách (Jižní Svahy, Malenovice, Díly).

Návštěvnost KKFBZ v roce 2014 podrobněji:

Ústřední knihovna: 244 449 (jsou zde započítáni návštěvníci z řad veřejnosti, do tohoto čísla nejsou započítáni návštěvníci odborných akcí typu pro knihovníky apod.)

Obvodní knihovny celkem: 62 876

Pobočky: 6 788

 

Poslední změna: 23.01.2015