Náhradní prázdninová čítárna je otevřena do 12. srpna

Časopisy, noviny i veřejný internet jsou k dispozici v sále C.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně zprovoznila ve středu 1. července náhradní prázdninovou čítárnu. Čítárna je umístěna v sále C ve 2. podlaží budovy 15 (Ústřední knihovna).  Oblíbená periodika i počítače sem byly přesunuty ze 4. podlaží, kde probíhá oprava podlah. Prázdninová čítárna bude fungovat v sále C od 1. července do 12. srpna. Čítárna bude otevřena i o sobotách.

V prázdninové čítárně je k dispozici 120 titulů periodik k půjčování domů a 330 titulů novin a časopisů ke čtení v knihovně. Dále mohou čtenáři využívat osm počítačů s veřejným internetem, z toho na čtyřech počítačích je i MS Office,  a jeden počítač s databázemi.

Po ukončení oprav ve 4. podlaží, pravděpodobně od 17. srpna 2015, bude opět zprovozněna čítárna ve 4. podlaží budovy 15 (Ústřední knihovna).

 

 

 

Provozní doba prázdninové čítárny

Pondělí – pátek          9.00 – 18.00

Sobota                        9.00 – 12.00

 

 

Poslední změna: 04.08.2015