Nabídka pro školy

Vzdělávací programy na školní rok 2018/2019
nabídka pro školy

Vážení pedagogové a přátelé knihovny,

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila na školní rok 2018/2019 nabídku exkurzí a vzdělávacích programů, které jsou určeny mateřským, základním a středním školám, školním družinám a jiným školským zařízením nebo neformálním skupinám.

Knihovna bude svou nabídku pro školy prezentovat na Kolokviu pro pedagogy, které společně pořádají ve středu 29. srpna 2018 v 15 hodin Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.

Kolokvium se uskuteční v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, v edukační místnosti v 5. podlaží 14. budovy.

V rámci kolokvia nahlédneme do expozic i krátkodobých výstav muzea a galerie, pohovoříme o plánovaných výstavách a akcích zúčastněných institucí. Hlavním bodem kolokvia bude představení nabídky doprovodných programů muzea, galerie i knihovny na nový školní rok. Prostor bude též pro vyjádření vašich námětů a názorů, které se stanou inspirací pro vytvoření takových programů, které vám budou nejlépe vyhovovat.

Těšíme se na Vás.

Muzejní a galerijní pedagogové a lektoři knihovny

Poslední změna: 18.09.2018