Na úsvitu dějin české sociální demokracie: od prvopočátků hnutí k základům moderní politické strany (1844-1893) / Zdeněk Kárník

Stručná anotace: 
Kniha se zabývá nejstarší historií dělnického hnutí v českých zemích. Badatelsky objevné dílo začíná líčením prvních pokusů dělníků organizovat se na obranu svých zájmů v Čechách koncem první poloviny 19. století, to vše na pozadí rozvoje průmyslu a české společnosti, a do detailů pokrývá historii dělnického hnutí až do stabilizace sociální demokracie na českobudějovickém vánočním sjezdu v roce 1893. Nově a do hloubky osvětluje význam břevnovského sjezdu 1878 i události tragických 80. let, kdy rakouské sociálnědemokratické hnutí málem zaniklo. Dílo přináší i novátorské pohledy na dějiny českého politického myšlení a je cenným příspěvkem k novodobým českým hospodářským a sociálním dějinám vůbec. V literatuře nezatížené totalitním pohledem nemá toto zpracování tématu obdoby.
Obrázek obálky: 
Na úsvitu dějin české sociální demokracie: od prvopočátků hnutí k základům moderní politické strany (1844-1893) / Zdeněk Kárník - obálka knihy

Poslední změna: 10.01.2020