Musím jít odvážně vpřed!: tragický osud bojovníka Petra Křivky / Luděk Navara, Miroslav Kasáček

Stručná anotace: 
Životní osudy i doba odbojáře a vojáka Petra Křivky. Práce popisuje Křivkovo dětství, mládí, jeho účast v bojích o Slovensko roku 1919, politickou orientaci a soukromý život v meziválečném období. Další kapitoly přibližují Křivkův útěk do Francie a Anglie roku 1940, kde působil u jednotek střežících prezidenta Edvarda Beneše. Důležitá pozornost je věnována aktivitám Petra Křivky v protokomunistickém odboji po roce 1948, jeho zatčení, uvěznění a odsouzení k trestu smrti roku 1951. Autoři věnují rovněž pozornost politickým dějinám Československa v 1. polovině 20. století.
Obrázek obálky: 
Musím jít odvážně vpřed!: tragický osud bojovníka Petra Křivky / Luděk Navara, Miroslav Kasáček - obálka knihy

Poslední změna: 29.11.2019