Můj Zlíne….stromový

06.10.2022 - 29.10.2022
Fotografická výstava Martina Davidova

Úvodní část série fotografických výstav, jimiž autor Martin Davidov vzdává hold svému rodnému městu Zlínu. Stromy hrají v životě autora významnou roli. Jako člen ochránců přírody se často pouštěl do boje s větrnými mlýny o záchranu jednotlivých solitérů před kácením. Pomáhá ve své profesi pečovat o vzrostlé stromy a často šplhá na laně nad naše hlavy, aby odstranil nebezpečné suché větve či zajistil korunu před rozlomením instalací lanové vazby.  Každoročně prožívá radost jara, když rozpučí stromy, jež zasadil a také se loučí s těmi, které nám již nebudou dávat stín a ochlazovat horký letní vzduch.

„Město bez stromů není městem. Ale stromem mám na mysli bytost, která přežívá lidské generace a svou mohutností nás vyzývá k pokornému sklonění hlavy.“

Fotografie ukazují některé z mohutných stromů, které ve Zlíně a v jeho blízkém okolí rostou. Většinou mají statut památného stromu. Majestátní obři, svědkové staleté historie Zlína, kteří jsou nedílnou součástí našeho života.

S pracemi Martina Davidova se můžete dále setkat v měsíci listopadu v evangelickém kostele – Zlín architektury, ve vinárně Balkán express – Zlín pocitový, ve 21. budově potkáte Zlín covidový a v Dílně městského divadla Zlín zářící.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 6. října v 18 hodin.

2. podlaží budovy 15, foyer
Vstup zdarma

Poslední změna: 12.10.2022