Můj nejmilejší vánoční dárek

23.10.2017 - 28.11.2017
Výtvarná soutěž pro děti do 10 let.
Můj nejmilejší vánoční dárek

Píšete tajně dopisy Ježíškovi? A už se vám některé z přání splnilo?

Namalujte nám z vánočních dárků ten nejhezčí a nejoblíbenější, anebo takový, který byste si přáli dostat. Obrázek přineste nebo pošlete do knihovny nejpozději do 28. listopadu 2017.

Obrázek na zadní straně podepište, můžete připsat i název obrázku. Nezapomeňte doplnit, kolik máte let a adresu nebo e-mail na mamku nebo taťku.

Taky si nezapomeňte přečíst pravidla soutěže, jsou důležitá!

Vaše obrázky budou k vidění v knihovně v sobotu 2. prosince 2017 u příležitosti Dne pro dětskou knihu a návštěvníci vyberou tři nejlepší, které budou odměněny krásnými knihami. A pozor! Jeden obrázek vybere a odmění také kocour Miloš.

 

Podmínky a pravidla soutěže

 1. Organizátorem soutěže je Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, (KKFB), adresa: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín.
 2. Sponzorské dary do soutěže poskytly firmy Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Barum Continental, Neoluxor Books, Fatra, a.s.
 3. Soutěž probíhá v termínu od 23. října do 28. listopadu 2017.
 4. Soutěže se mohou zúčastnit děti do 10 let (včetně).
 5. Podmínkou účasti v soutěži je vlastnoručně vytvořený obrázek na téma Můj nejmilejší vánoční dárek. Na zadní straně obrázku je třeba uvést jméno, příjmení a věk dítěte, kontakt na rodiče nebo jiného dospělého zástupce dítěte (adresa, e-mail nebo jiný kontakt). Je možné uvést název obrázku.  
 6. Technika zpracování je libovolná (malba, kresba, koláž…), doporučený formát obrázku je velikost A4.
 7. Obrázek lze doručit osobně či poštou do oddělení pro děti Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15) do 28. listopadu 2017.
 8. Doručené obrázky budou vystaveny dne 2. prosince 2017 ve foyer knihovny (vstup do knihovny z platformy), kde budou ohodnoceny návštěvníky Dne pro dětskou knihu.
 9. První 3 soutěžící s největším počtem bodů získají zajímavé knihy a  další drobné dárky. Dále bude porotou udělena Cena kocoura Miloše. Jména vítězů budou zveřejněna v rámci programu Dne pro dětskou knihu a na webových stránkách Krajské knihovny Františka Bartoše (bez kontaktních údajů).
 10. Ceny budou předány na místě v rámci programu Dne pro dětskou knihu nebo je bude možno vyzvednout v oddělení pro děti krajské knihovny do 18. 12. 2017.
 11. Doručené obrázky se soutěžícím zpět nevrací, pokud není domluveno jinak.
 12. Osobní údaje nebudou zneužity pro obchodní účely, nebudou jinde uveřejněny a nebudou poskytnuty třetí osobě. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Knihovna si vyhrazuje právo pravidla soutěže upravit, případně bez náhrady celou soutěž zrušit.
 13. Veškeré informace k soutěži jsou zveřejněny na webu dětského oddělení Zlínská knihovnička - deti.kfbz.cz.

Poslední změna: 27.10.2017