MŮJ KAMARÁD ROBOT

19.10.2021 - 24.11.2021
VÝTVARNÁ SOUTEŽ PRO DĚTI DO 10 LET

Máte rádi roboty? Co všechno by takový správný robot měl umět? A jak by mohl vypadat? Namalujte nám robota, jak si ho představujete právě vy a obrázek přineste nebo pošlete do knihovny nejpozději do 24. listopadu 2021.
Obrázek na zadní straně podepište, můžete připsat i název obrázku. Nezapomeňte doplnit, kolik máte let a adresu nebo e-mail na mamku nebo taťku.
Taky si nezapomeňte přečíst pravidla soutěže, jsou důležitá!
Vaše obrázky budou vystaveny v knihovně v sobotu 27. listopadu 2021
Hlasování se uskuteční s ohledem na vážnou epidemickou situaci online na Facebooku knihovny.  

Autoři, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů, se můžou těšit na dárky od společnosti ETA z edice Maxipes Fík, super sci-fi román pro děti Poslední člověk z nakladatelství Jota, dárky od společnosti Continental Barum s.r.o., V. I. P. vstupenky do Golden Apple Cinema Zlín a krásné knížky od knihkupectví Kosmas.

PRAVIDLA:

 1. Organizátorem soutěže je Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, (KKFBZ), adresa: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín.
 2. Soutěž probíhá v termínu od 19. října do 24. listopadu 2021.
 3. Soutěže se mohou zúčastnit děti do 10 let (včetně).
 4. Podmínkou účasti v soutěži je vlastnoručně vytvořený obrázek na téma Můj kamarád robot. Na zadní straně obrázku je třeba uvést jméno, příjmení a věk dítěte, kontakt na rodiče nebo zákonného zástupce dítěte (adresa, e-mail nebo telefon). Bez těchto údajů nebude možno obrázek do soutěže zařadit. Je možné uvést název obrázku.  
 5. Technika zpracování je libovolná (malba, kresba, koláž…), doporučené formáty obrázků jsou A4 nebo A3.
 6. Obrázek lze doručit osobně nebo poštou do oddělení pro děti KKFBZ (ústřední knihovna, 14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15) do 24. listopadu 2021.
 7. Doručené obrázky budou vystaveny dne 27. listopadu 2021 ve foyer knihovny ve 2. podlaží. Hodnocení se uskuteční s ohledem na vážnou epidemiologickou situaci online na Facebooku knihovny (@zlinknihovna) v albu Můj kamarád robot. Hlasovat se bude prostřednictvím udělení "lajků", přičemž jeden hlasující může ohodnoti libovolné množnství obrázků. Hlasovat bude možné od pondělí 29. listopadu do 5. prosince 2021.
 8. Soutěžící s největším počtem "lajků" získají zajímavé knihy a dárky. Jména a příjmení vítězů budou zveřejněna na Facebooku KKFBZ, na webových stránkách KKFBZ a Zlínské knihovničky.
 9. Ceny bude možno vyzvednout v oddělení pro děti v ústřední knihovně do 31. 12. 2021.
 10. Všechny soutěžní práce budou vystaveny v knihovně do 31. 12. 2021. Doručené obrázky se soutěžícím zpět nevrací, pokud není domluveno jinak.
 11. Zapojením do soutěže vyjadřuje rodič nebo zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle bodu 4 těchto pravidel za účelem organizace výtvarné soutěže, vyhodnocení výsledků a zveřejnění jména a příjmení vítězů soutěže v rámci propagace a dokumentace činnosti Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, která je správcem údajů. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, budou uchovány po dobu trvání výstavy soutěžních prací a zlikvidovány měsíc po jejím skončení.
 12. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Knihovna si vyhrazuje právo pravidla soutěže upravit, případně bez náhrady celou soutěž zrušit.
 13. Veškeré informace k soutěži jsou zveřejněny na webu knihovny kfbz.cz a oddělení pro děti Zlínská knihovnička deti.kfbz.cz.

Poslední změna: 25.11.2021