Mimikry a příbuzné jevy: dějiny poznávání a výkladu vnějšího vzhledu živých organismů / Stanislav Komárek

Stručná anotace: 
Kniha zachycuje celou šíři jevů v rámci adaptivních zbarvení v přírodě: krypse, aposematismu i různých typů mimézí i historii jejich poznávání za posledních dvě stě let. Jak ovlivnil darwinovský obrat interpretaci vnějšího vzhledu živých organismů? Proč bylo nutno postulovat pohlavní výběr? Jak se vynořily koncepce různých typů mimézí (batesovské, müllerovské, peckhamovské, wasmannovské, parciální atd.). Jak je to s živočišnými kresbami? Jak interpretovali vnější vzhled živočichů Portmann, Hingston a jejich následovníci?
Obrázek obálky: 
Mimikry a příbuzné jevy: dějiny poznávání a výkladu vnějšího vzhledu živých organismů / Stanislav Komárek - obálka knihy

Poslední změna: 09.01.2017