MILOŠ ŠTĚDROŇ: LEOŠ JANÁČEK – DIVOKÝ PANÁČEK

16.09.2020, 17:00
JANÁČKOVY OPERY A SOUDOBÁ OPERNÍ REŽIE
MILOŠ ŠTĚDROŇ: LEOŠ JANÁČEK – DIVOKÝ PANÁČEK

Život a smrt, vášeň a tělesnost ve spojení s fascinující hudbou. Janáčkova operní hudba patří k tomu nejprogresívnějšímu, co ve 20. století vzniklo. Z dobových fotografií na nás hledí energický muž s bohatou hřívou vlasů a pronikavým pohledem. Může působit poněkud divoce, ale jeho „divokost“ se projevovala v neúnavném a aktivním působení pedagoga, sbormistra, ředitele, sběratele a hlavně světově uznávaného hudebního skladatele.

Divoký a nepokojný byl i Janáčkův osobní život a zvláště vztah k ženám. Přednostně si vybíral literární předlohy s tématikou různých ženských osudů a jeho operní tvorba se vyznačuje touhou proniknout do ženského myšlení a konání a co nejpůsobivěji je hudebně zpracovat. Divoce na nás mohou působit i různé adaptace Janáčkových děl, volba kulis, kostýmů a zpracování dramatické předlohy. 

Průřez operní tvorbou tohoto geniálního tvůrce včetně provedení na různých divadelních scénách představí v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně hudební skladatel a muzikolog prof. Miloš Štědroň, znalec Janáčkova života a díla a také autor muzikálu Leoš aneb Tvá nejvěrnější. Podtitul muzikálu - Mistr a jeho život a hudba a Smrt aneb Jak Dílo ze zapadlé moravské vesnice dobylo celý svět čili Sešity (poměrně směšných) lásek vystihuje i téma pořadu v knihovně. Srdečně zveme na jedinečné setkání, které se uskuteční ve středu 16. září 2020 v 17.00 hodin.

Poslední změna: 25.08.2020