Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením

Knihovnický institut NK s podporou ministerstva kultury vydal publikaci:

ROVNÝ PŘÍSTUP. STANDARD HANDICAP FRIEDLY - Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením

Publikace zahrnuje standardy pro práci knihoven s lidmi se zdravotním postižením včetně výsledků průzkumu služeb knihoven pro tuto skupinu uživatelů. Standardy zpracovala Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP.

Publikace byla vydána v nákladu 7 000 výtisků se záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR. Část distribuce publikace (2 700) do obcí zajistí Svaz měst a obcí ČR a zbývající publikace budou distribuovány s pomocí krajských knihoven a knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí.

Elektronická verze publikace

 

Poslední změna: 02.01.2015