Malé projekty SKIP vyhlášeny

SKIP Velká Morava vyhlásil Malé projekty SKIP na podporu čtenářství, které jsou určeny členům SKIP - knihovnám s jedním knihovníkem.

Podmínky:

  • Výše dotace – max. 5 000 Kč na projekty spojené s podporou čtenářství.
  • Kdo může žádat – knihovny, institucionální členové SKIP (podmínkou je úhrada členského poplatku do konce března 2023), s pracovním úvazkem knihovníka/knihovnice do 1,0.
  • Dotazy směřovat na Mgr. Moniku Kratochvílovou do MZK (Monika.Kratochvilova [at] mzk.cz).
  • Před odesláním je doporučeno projekt konzultovat s příslušným metodikem.
  • Žádosti na předepsaném formuláři je možné podávat do 5. května
  • Podmínky výzvy jsou vystaveny na webu SKIP Velká Morava: https://www.knihkm.cz/skip-velka-morava/aktivity.html

Výzva

Pokyny

Poslední změna: 01.03.2023