Literární onomastika: antroponyma / Žaneta Dvořáková

Stručná anotace: 
Monografie si klade za cíl komplexní představení dosavadních teoretických a metodologických přístupů k literárním vlastním jménům a především rozšíření poznatků o literárních antroponymech. Výzkum se opírá o metodologicko-teoretické poznatky, k nimž domácí i zahraniční literární onomastika ve svém vývoji dospěla, zároveň vychází z nejnovějších poznatků obecné onomastické teorie.
Obrázek obálky: 
Literární onomastika: antroponyma / Žaneta Dvořáková - obálka knihy

Poslední změna: 08.01.2018