Kuhai: haiku / Jiří Havlík

Stručná anotace: 
Básně jakoby kreslené jednoduchou čarou a kresby plné nevyřčených slov. V této knize jde řeč poezie ruku v ruce s linií kresby a jedno bez druhého nemůže být. Nalézání času pomocí slov a obrazů se ukazuje jako možný způsob hovoru s pomíjivostí. Básně se v knize dotýkají haiku, na okamžik se protnou, aby vzápětí rychle unikly do nekonečného prostoru krajiny, města, snění a ženy. Po ránu den začíná kávou od anděla a končí s anděly noci. Jen šum křídel zůstává…
Obrázek obálky: 
Kuhai: haiku / Jiří Havlík - obálka knihy

Poslední změna: 22.09.2022