Kreativní metody v inovacích / Miroslav Špaček, Karel Červený

Stručná anotace: 
Publikace představuje a rozebírá jednotlivé kreativní techniky managementu inovací, tak jak jsou aktuálně využívány v inovační praxi. Jednotlivé metodiky a přístupy představují velice flexibilní nástroje, které si mohou firmy adaptovat podle své potřeby a podnikatelského zaměření. Metody lze v rámci komplexnějších inovačních projektů i efektivně kombinovat. Vesměs jsou konstruovány tak, aby je zvládl každý pracovník po nezbytném zaškolení. Nejsou založeny na složité matematické podpoře, čímž se otvírá prostor k jejich využití i pro intuitivně založené a uvažující pracovníky. Jednotlivé kreativní metody jsou seřazeny do logických kategorií dle svého účelu. Pro snazší pochopení principů jejich fungování využívají autoři v maximálně možné míře vizualizace formou obrázků a grafů. Kniha se svým pojetím vymyká existujícím publikacím, které jsou z velké části zaměřeny deskriptivně. Publikace se snaží propojit existující teoretické poznatky publikované v manažerské literatuře s vlastními empirickými poznatky získanými jak v průběhu mnohaleté praxe v průmyslových podnicích, tak vlastní konzultační a edukační činností. Tyto poznatky a zkušenosti jsou syntetizovány do normativních postupů, které poskytují manažersky ověřený návod, jak jednotlivé kreativní metody používat. Tyto přístupy dokresluje řada praktických příkladů realizovaných autory publikace, případně převzatých z „best practices“ ostatních firem. Popis a rozbor metod je doplněn seznamem doporučené literatury, která se předmětnou problematikou zaobírá.
Obrázek obálky: 
Kreativní metody v inovacích / Miroslav Špaček, Karel Červený - obálka knihy

Poslední změna: 08.07.2021