Kontext v pohybu: (neo)pragmatické úvahy o literatuře a kultuře / Petr A. Bílek, Martin Kaplický, Vladimír Papoušek, David Skalický

Stručná anotace: 
Americký pragmatismus, spojený se jmény W. Jamese, Ch. S. Peirce a J. Deweyho, částečně ovlivnil českou filozofii a estetiku prvních desetiletí 20. století, literární vědy se však příliš nedotkl. Jeho renesance pod nálepkou neopragmatismu, o níž se od sedmdesátých let zasloužili Richard Rorty, Hilary Putnam či Richard Shusterman, nabízí literární vědě, estetice či kulturálním studiím ještě mnohem zřetelnější podněty; ani ty ale zatím v českém prostředí příliš nerezonovaly. Kniha Kontext v pohybu: (Neo)pragmatické úvahy o literatuře a kultuře je pokusem podněty neopragmatismu nejen zmapovat a zprostředkovat, ale také domyslet a provázat na místní tradici, k níž mají někdy až překvapivě blízko.
Obrázek obálky: 
Kontext v pohybu: (neo)pragmatické úvahy o literatuře a kultuře / Petr A. Bílek, Martin Kaplický, Vladimír Papoušek, David Skalický - obálka knihy

Poslední změna: 11.08.2019