Konference Bookstart – S knížkou do života

04.03.2020,
09:00 - 14:00
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky Vás zvou na Konferenci k projektu Bookstart – S knížkou do života, která se uskuteční 4. března 2020 ve Zlíně.

Účastníci budou seznámeni se základními principy projektu a jeho přínosy, oblastí čtenářské pregramotnosti, s příklady z dobré praxe a další.

Program

9:00               Zahájení 

9:10–9:45      Budoucnost má jméno „S knížkou do života" – Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy p. o.

9:45–10:45    Čtenářská pregramotnost – PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, Masarykova univerzita v Brně

10:45–11:30  Logopedie a rozvoj řeči – Mgr. Adina Julinová, speciální pedagog-logoped

11:30–12:15  přestávka

12:15–12:45  První krůčky ke knihám – Mgr. Dagmar Šiková, MěK Kunovice/ Hana Hanáčková, knihovna BBB Uherské Hradiště

12:45–13:30  Aktivity pro nejmenší v KKFBZ Bc. Jana Hoferková, KKFBZ

13:30–14:00  Diskuse, různé (informace o novinkách výměna zkušeností aj.)

14:00            Předpokládané ukončení semináře

Informace: Mgr. Zuzana Vrtalová, vrtalova [at] kfbz.cz, 573 032 508, 730 581 102.

 

Formulář pro přihlášení: ZDE

Poslední změna: 05.03.2020