Komunikace v krizových situacích

08.06.2023,
09:00 - 15:00
Seminář je určen pro pracovníky kulturních organizací Zlínského kraje, pro které je interpersonální komunikace prostředkem k dosažení jejich pracovních cílů.

Záměrem semináře je poskytnout jim informace o možnostech využití komunikace v případech krizových situací, které mohou vzniknout při plnění jejich pracovních povinností. Seminář poskytuje komplexní pohled na danou problematiku s využitím praktických zkušeností z krizového vyjednávání.
Seminář bude sledovat především následující dílčí cíle:

  • zlepšit teoretické znalosti v oblasti krizové komunikace
  • připravit posluchače na komunikaci s komunikačně obtížnými osobami
  • seznámit posluchače s postupem komunikace zaměřené na změnu chování

Přihlaste se prosím přes přihlašovací formulář (počet míst je omezen).

Datum: čtvrtek 8. června 2023

Čas: 9:00 - 15:00

Místo: sál B, 2. podlaží budovy 15

Lektor: PhDr. Miroslav Vymyslický

Cena: zdarma

Více informací: PhDr. Zuzana Svobodová, tel. 730 581 102, e-mail: svobodova [at] kfbz.cz

 

Lektor PhDr. Miroslav Vymyslický

Při své lektorské činnosti v komerčním sektoru se věnuje tématům spojeným s komunikací a vyjednáváním ve všech podobách. Především obchodnímu vyjednávání, komunikaci s médii a interpersonální komunikaci. Semináře a výcvikové programy jsou zaměřené na problematiku obchodního vyjednávání v komerční praxi a komunikační dovednosti, které zlepšují kompetence posluchačů při dosahování dohod. Základem předávaných znalostí jsou praktické zkušenosti, vyplývající z dlouholetého působení PhDr. Miroslava Vymyslického v oblasti vyjednávání a komunikace, podložené stovkami případů vyjednávání, se kterými se přímo setkal. V Policii ČR pracoval 30 let, z toho více než 20 let jako vedoucí oddělení vyjednávání Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky a zároveň řídil a koordinoval krizové vyjednávání v Policii České republiky. Do jeho pracovní kompetence patřilo řešení situací se zadržováním rukojmí, únosy osob a vydírání v České republice i zahraničí. Lektorsky vedl a metodicky řídil vyjednavače v Policii ČR a koordinoval krizové vyjednávání v rámci Integrovaného záchranného systému.

Poslední změna: 23.05.2023