Komunikace s publikem a moderování diskuze

21.03.2024,
09:00 - 15:00
KAPACITA KURZU JE NAPLNĚNA. Přihlásit se je možné pouze jako náhradník u kontaktní osoby.

Projekt Rozvoj kompetencí pracovníků kultury Zlínského kraje II pro rok 2024 - přehled

Každý člověk, který umí veřejně vystupovat je začleněn do tzv. vyšší společnosti. Lidi ho rádi poslouchají, je přítel a zároveň zdroj zajímavých informací. Staňte se i Vy
moderátorem. Ať už moderátorem prezentace, debaty, rozhovoru, schůze.

Cílem semináře je připravit účastníky na roli moderátora diskuzí, debat či prezentace. Obsahovou náplní je práce s náročným nebo velkým publikem, typologie náročných účastníků v publiku a jak na ně, práce s atmosférou publika, vyvolání diskuse či předejití některým tématům v diskusi, moderační techniky jako možná součást diskuse, kultivovanost mluveného projevu, pravidla vedení rozhovoru a předávání slova nebo příprava mluveného projevu + tréma.

 

Přihlášení, prosím, proveďte přes přihlašovací formulář.

Datum: čtvrtek, 21. března 2024

Čas: 9:00 - 15:00

Místo: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, sál B, budova 15

Lektor: MgA. Martin Bačkovský, 1.VOX

Cena: zdarma

Více informací: Mgr. Zuzana Zendulková, tel. 730 581 102, 573 032 508, e-mail: zendulkova [at] kfbz.cz 

Aktivity projektu jsou určeny pracovníkům kulturních organizací Zlínského kraje: profesionálních knihoven, muzeí, galerií, divadel atd.

Poslední změna: 08.02.2024