Knihovny mohou otevřít své vnitřní prostory od 3. 12. s omezením počtu osob

Do třetího stupně protiepidemického systému PES přejde Česká republika ve čtvrtek 3. prosince.

Provozovatelé knihoven musí dodržovat následující pravidla:

  • v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 plochy části knihovny, která je přístupná veřejnosti,
  • aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
  • zajistí, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
  • u vstupu do knihovny umístí dezinfekční prostředky, aby byly k dispozici pro zákazníky k dezinfekci rukou.

Poslední změna: 01.12.2020