Knihovna - věc veřejná

13.06.2018, 09:30
Veřejná panelová diskuze o budoucnosti knihoven
Knihovna věc veřejná

Mít v obci knihovnu je tradice, která je spojena se vznikem samostatného Československa v roce 1918. Právě k tomuto výročí chtějí knihovny otevřít diskuzi o své budoucnosti v digitálním světě.

Kulaté stoly organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sdružení knihoven ČR se záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst na obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a s podporou Ministerstva kultury ČR.

Na čtrnácti kulatých stolech se v krajích setkají zástupci ministerstva kultury, krajů, obcí, knihoven i jejich uživatelů.

Ve Zlínském kraji se panelová diskuze uskuteční v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně dne 13. června v 9.30 hodin za účasti hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, primátora města Zlína Miroslava Adámka, zástupce Spolku pro obnovu venkova Vojtěcha Ryzy, starostů měst a obcí, ředitelů knihoven, knihovníků, učitelů i další odborné veřejnosti Zlínského kraje.

Úvodní prezentaci přednese PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky.

Přihlášky a informace: Mgr. Zuzana Vrtalová, vrtalova [at] kfbz.cz, tel.: 573 032 508

Více informací - https://www.knihovna-vec-verejna.cz/

2. podlaží budovy 15, kavárna

Poslední změna: 14.06.2018