Knihovna ve Štípě v nových prostorách

V úterý 6. června 2017 zahájila provoz pobočka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně v novém víceúčelovém objektu ve Štípě. Prostory jsou vybaveny novým nábytkem a pro čtenáře je připraveno i několik desítek zcela nových knih. Dosud tato pobočka sídlila v malých nevyhovujících prostorách v mobilní buňce vedle mateřské školky.

Jedním z cílů nové knihovny je využít blízkosti základní školy a přilákat do knihovny více dětí. Do konce června 2017 bude proto nabízena dětem do 15 let bezplatná registrace. Též se předpokládá spolupráce s místní základní školou a družinou, organizování besed a soutěží pro děti nebo navázání spolupráce s místním klubem seniorů. Věříme, že se nová knihovna ve Štípě stane příjemným místem využití volného času obyvatel této městské části.

Zde si můžete prohlédnout fotografie z nové knihovny a pro porovnání vám přikládáme i obrázky původních prostor.

Poslední změna: 06.06.2017