Kariéry ve službách nacismu: nejvyšší velitelé německého potlačovacího aparátu v protektorátu Čechy a Morava / Jan Vajskebr, Petr Kaňák

Stručná anotace: 
Historie potlačovacího aparátu nacistického Německa, soustředěného pod křídly organizace SS, se i mnoho desetiletí od skončení druhé světové války stále těší značnému zájmu odborné i laické veřejnosti. Jeho brutalita i výkonnost vyvolávají dodnes řadu otázek, dohadů a spekulací. Autoři ve svém výzkumu postupovali podle hierarchického členění potlačovacího aparátu a zaměřili se na špičky represivních složek v protektorátu Čechy a Morava. Práce popisuje osudy mužů ve funkcích velitelů bezpečnostní policie a bezpečnostní služby, pořádkové policie a Waffen-SS, které spolu s armádou představovaly skutečný pilíř německé vlády v protektorátu.
Obrázek obálky: 
Kariéry ve službách nacismu: nejvyšší velitelé německého potlačovacího aparátu v protektorátu Čechy a Morava / Jan Vajskebr, Petr Kaňák - obálka knihy

Poslední změna: 23.11.2021