Kamerová lupa zvětší obraz až pětasedmdesátkrát

Nová kamerová stolní lupa pro zrakově postižené je součástí čítárny ve 4. podlaží.
Kamerová lupa ve 4. podlaží krajské knihovny.

Nová kamerová stolní lupa pro zrakově postižené je součástí čítárny ve 4. podlaží Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Lupa je umístěná u regálů s periodiky – novinami a časopisy. Kamera lupy snímá předlohu a její zvětšený obraz promítá na monitoru. Zvětšení je volitelné v rozmezí 1,5 až 75 krát větší obraz. Takový rozsah je běžnými optickými pomůckami obtížně dosažitelný. „Díky tomu může silně slabozraký čtenář s textem či grafikou pohodlně pracovat, číst knihy, noviny, prohlížet mapy. Čtení usnadňuje pohyblivý čtecí stolek. Lidé mohou zařízení využít i ke čtení vlastních písemností,“ uvedla ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně Zdeňka Friedlová. Kamerovou lupu mohou občané využívat i bez registrace v knihovně.

Lupa byla zakoupena s podporou dotačního programu Ministerstva kultury ČR – Veřejné informační služby knihoven. Pořizovací cena lupy je 77 600 korun, dotace činila 52 tisíc korun. Zdravotně znevýhodněným občanům slouží několik let i takzvaná zvuková knihovna. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně nabízí v současné době 2381 zvukových knih a ročně realizuje více než 2500 výpůjček. Zvukové knihy jsou určené výhradně k půjčování zrakově postiženým a zdravotně postiženým, jimž rozsah postižení znemožňuje číst tištěné dokumenty, mají problém například s jejich držením. Fond zvukových knih bude v roce 2015 rozšířen rovněž díky dotaci Ministerstva kultury.

Zvukové knihy se půjčují u pultu oddělení pro dospělé ve 3. podlaží Ústřední knihovny. Výpůjční služby jsou poskytovány ZDARMA formou osobní výpůjčky. Podmínkou pro půjčování dokumentů je vyplnění přihlášky a předložení průkazu ZTP nebo ZTP-P nebo potvrzení odborným lékařem.

Ke stažení: 

Poslední změna: 08.09.2015