Jaroňci- umění a srdce Valašska / Kateřina Svobodová a Lenka Kučerová (eds.)

Stručná anotace: 
Bohumír a Alois Jaroňkovi jsou v souvislosti s Valašským muzeem uváděni jako jeho zakladatelé; nelze však opomíjet jejich další aktivity. První souborná publikace, která se sourozencům Jaroňkovým věnuje, je představuje především z hlediska jejich umělecké tvorby – Bohumíra jako malíře a grafika, Aloise jako tvůrce návrhů na keramiku, gobelíny a další produkty uměleckých dílen. Několika exkurzy je samozřejmě zpracováno téma založení Valašského muzea v přírodě, ale také např. Bohumírovy cesty do Egypta, jeho vztah k městečku Štramberk a další. Poměrně rozsáhlá kapitola je věnována jejich životním příběhům a rodinným vztahům, kde dostává prostor také jejich sestra Julie. Druhou polovinu publikace tvoří katalogová část, která v heslech a náhledech shrnuje tvorbu obou bratrů. Jsou zde zastoupena díla ze sbírky Národního muzea v přírodě - Valašského muzea v přírodě, které je správcem jejich pozůstalosti a uchovává tak nejrozsáhlejší soubor artefaktů. Při přípravě publikace byly také zkoumány sbírky ostatních muzeí a galerií v ČR a jsou zahrnuty v katalogu. Publikace navazuje na stejnojmennou výstavu otevřenou v roce 2023 a významně rozšiřuje téma sourozenců Jaroňkových.
Obrázek obálky: 
Jaroňci- umění a srdce Valašska / Kateřina Svobodová a Lenka Kučerová (eds.) - obálka knihy

Poslední změna: 10.07.2024