Jana Langerová: Oční lékař Karel Kuběna

24.06.2021, 17:00
Uvedení nové knihy
Jana Langerová: Oční lékař Karel Kuběna
Vážení hosté, rádi bychom vás upozornili, že se pořad s ohledem na avizované tropické počasí a pravděpodobnost bouřek uskuteční v kavárně 15. budovy 14|15 Baťův Institut (Vavrečkova 7040).
Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou!

PhDr. Jana Langerová uvede svou novou životopisnou knihu věnovanou zlínskému lékaři docentu Kuběnovi, dlouholetému primáři Očního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a zakladateli zlínské tradice špičkového očního lékařství.

Kniha vyjde v nakladatelství Flétna v červnu 2021.

Místo konání: Střešní terasa budovy 14. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v kavárně budovy 15 (14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040)

Vstup volný

 

Podmínky pro vstup na akci:

(podle aktuálního Mimořádného opatření vlády ČR)

Návštěvník se musí prokázat:

  1. Buď maximálně 7 dní starým certifikovaným PCR testem s negativním výsledkem (prokážete se vytištěným potvrzením nebo SMS zpráva v mobilu).                                                                                  
  2. Nebo max. 72 hodin starým certifikovaným antigenním testem (prokážete se vytištěným potvrzením nebo SMS zpráva v mobilu).
  3. Nebo dokladem o provedeném očkování proti nemoci COVID 19 (od aplikace první dávky uplynulo min. 21 dní, v případě jednodávkové vakcíny 14 dní (prokážete se kartičkou s datem aplikace nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví v tištěné formě nebo na displeji telefonu).
  4. Přinesete si neotevřenou samotestovací sadu pro provedení antigenního testu a na vyhrazeném místě si test uděláte (je třeba počítat s časovým předstihem – na výsledek se čeká 10 – 15 minut).
  5. Že od prodělání nemoci Covid19 uplynulo méně než 180 dnů (počítá se od prvního doloženého pozitivního testu (vytištěno nebo SMS zpráva v mobilu)
  6. NOVĚ SMÍME UZNAT I TESTY ZE ZAMĚSTNÁNÍ NEBO ŠKOLY! NÁVŠTĚVNÍCI SE PROKÁŽÍ BUĎ POTVRZENÍM OD ZAMĚSTNAVATELE NEBO ŠKOLY (V TIŠTĚNÉ PODOBĚ NEBO V MOBILNÍM TELEFONU), PŘÍPADNĚ ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM (V PŘÍPADĚ DĚTÍ ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE), ROVNĚŽ V TIŠTĚNÉ PODOBĚ NEBO V MOBILNÍM TELEFONU.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Doporučení: Kromě Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně nabízí certifikované testy ZDARMA ODBĚROVÉ MÍSTO V OC Čepkov a Oční klinika Gemini, kde není nutná ani registrace.

Poslední změna: 12.07.2021