Jan Rudolf Černín a jeho Krásný Dvůr: krajinářský park v Čechách v ohnisku vlivů a cestovních inspirací 1770-1830

Stručná anotace: 
Publikace představuje jeden z nejstarších krajinářských parků českých zemí v Krásném Dvoře u Podbořan a jeho budovatele hraběte Jana Rudolfa Černína (1757–1845). Ve své době evropsky proslulý park podnes vyniká kvalitou svého původního konceptu i naprosto mimořádnou mírou autentičnosti. V průběhu staletí nebyl zásadně přebudován v duchu dobových trendů, ani významněji poškozen absencí péče nebo záměrnou devastací. Zůstává tudíž unikátním příkladem krajinářské tvorby konce 18. století v Čechách a na Moravě, jenž pozoruhodným způsobem reflektuje evropský vývoj. Vysledovat lze i přímé inspirace předními zahraničními krajinářskými lokalitami, které hrabě na svých cestách navštívil. Život Jana Rudolfa Černína autoři líčí v souvislostech doby, struktury rodového majetku a cestovatelských aktivit šlechty na konci 18. století. Park v Krásném Dvoře je nahlížen v širším kontextu proměn vkusu a životního stylu evropské, zejména aristokratické společnosti. Kniha komplexně shrnuje starší poznatky, které obohacuje o nová zjištění. Nedílnou součástí jsou dvě edice: cestovního deníku Jana Rudolfa Černína z kavalírské cesty po Německu, Nizozemí, Belgii a Franciia anonymního cestopisu do Anglie, jenž popisuje tamní zahrady a parky.
Obrázek obálky: 
Jan Rudolf Černín a jeho Krásný Dvůr: krajinářský park v Čechách v ohnisku vlivů a cestovních inspirací 1770-1830 - obálka knihy

Poslední změna: 22.05.2023