Jak se loví perly ve valašskokloboucké knihovně

Velká čtenářská soutěž Lovci perel byla v naší knihovně spuštěna v únoru letošního roku. Hlavní pravidla jsme přebrali z královehradecké knihovny, kde celý projekt vznikl. Některé další podmínky jsme přizpůsobili naší vlastní situaci.

Po vyhlášení soutěže se nám začali pomalu hlásit první zájemci. Náš cíl byl jasný - získat do akce co nejvíce dětí v nejširším věkovém rozmezí. Bylo potřeba projekt důkladně představit dětským čtenářům a namotivovat je k účasti. Oslovili jsme místní základní školu, dětský domov, ale i děti, které k nám docházejí z okolních obcí individuálně. Všechny žáky 1. - 5. tříd základní školy jsme postupně pozvali po jednotlivých třídách k nám do knihovny a v rámci připraveného programu jim představili i soutěž Lovci perel. Žáky 6. - 8. tříd jsme po domluvě s pedagogy navštívili přímo ve škole, ve vyučování. Získali jsme v každé třídě 15 minut z vyučovací hodiny literární výchovy, kdy jsme starším dětem mohli soutěž přiblížit a řádně vysvětlit.

Po této aktivní kampani se nám začaly hlásit děti všech věkových kategorií, od předškolního věku až po žáky osmých tříd. Předškoláčci a prvňáčci vyplňují hrací listy s pomocí rodičů, dětem z dětského domova pomáhají zase jejich tety, ostatní musí pracovat samostatně.

V čem celá soutěž spočívá?

Lovcem perel se stane ten, kdo si v knihovně půjčí knihu - perlorodku. Každá perlorodka má uvnitř hrací kartu, která obsahuje soutěžní otázky a nepovinné otázky. Za správné vyplnění soutěžních otázek získá malý lovec perlu, za vyplnění nepovinných otázek získá knihovnické peníze - moriony.

Slavnostní ukončení soutěže a vyhlášení vítěze (největšího lovce) jsme stanovili na 28. listopadu, tedy na "Den pro dětskou knihu". Nejlepší lovci budou odměněni hodnotnými cenami. Všichni soutěžící si odnesou svoje nasbírané perly, a v připravovaném "perlovém krámku" si utratí moriony, které si po celou dobu pilně střádali.

Soutěž se nám skutečně rozběhla neuvěřitelným způsobem a nyní si už žije jakýmsi vlastním životem. Seznam perlorodek se snažíme neustále podle možností rozšiřovat a doplňovat. V současnosti máme registrovaných 159 soutěžících. S ohledem na to, že jsme městská knihovna v místě, kde je počet obyvatel něco málo přes pět tisíc, tak je toto číslo velmi potěšující a řadí nás na přední příčky v rámci celé republiky. Dalším pozitivem je zvýšený počet registrovaných čtenářů, zvýšený počet výpůjček, ale hlavně, což bylo našim prvořadým cílem, je to silná podpora dětského čtenářství.

Ladislava Jařabová

Fotografie z vyhlášení výsledků (28. listopadu 2015)

Poslední změna: 30.11.2015