Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce

22.10.2018 - 26.11.2018
Výtvarná soutěž pro děti do 10 let

Spisovatel Josef Čapek napsal a nakreslil v jedné ze svých pohádek, co by si přáli jeho knižní hrdinové pejsek a kočička na Vánoce. A jak je to s ostatními pejsky a kočičkami? Jak ti slaví Vánoce a co by si přáli?

Namalujte nám, jak to chodí o Vánocích u vašich domácích mazlíčků.

Obrázek přineste nebo pošlete do knihovny nejpozději do 26. listopadu 2018. Na zadní straně jej podepište, můžete připsat i název obrázku. Nezapomeňte doplnit, kolik máte let a adresu nebo e-mail na mamku nebo taťku.

Taky si nezapomeňte přečíst pravidla soutěže, jsou důležitá! 

Vaše obrázky budou k vidění v knihovně v sobotu 1. prosince 2018 u příležitosti Dne pro dětskou knihu a návštěvníci vyberou tři nejlepší, které budou odměněny krásnými knihami. A pozor! Jeden obrázek vybere a odmění také kocour Miloš.

Podmínky a pravidla soutěže

 1. Organizátorem soutěže je Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, (KKFBZ), adresa: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín.
 2. Soutěž probíhá v termínu od 22. října do 26. listopadu 2018.
 3. Soutěže se mohou zúčastnit děti do 10 let (včetně).
 4. Podmínkou účasti v soutěži je vlastnoručně vytvořený obrázek na téma Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce. Na zadní straně obrázku je třeba uvést jméno, příjmení a věk dítěte, kontakt na rodiče nebo zákonného zástupce dítěte (adresa, e-mail nebo telefon). Bez těchto údajů nebude možno obrázek do soutěže zařadit. Je možné uvést název obrázku.  
 5. Technika zpracování je libovolná (malba, kresba, koláž…), doporučený formát obrázku je alespoň velikost A4.
 6. Obrázek lze doručit osobně nebo poštou do oddělení pro děti KKFBZ (Ústřední knihovna, 14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15) do 26. listopadu 2018.
 7. Doručené obrázky budou vystaveny dne 1. prosince 2018 ve foyer knihovny (vstup do knihovny z platformy), kde budou ohodnoceny návštěvníky Dne pro dětskou knihu.
 8. První 3 soutěžící s největším počtem bodů získají zajímavé knihy a  drobné dárky. Jednomu soutěžícímu bude dále udělena Cena kocoura Miloše. Jména a příjmení vítězů budou zveřejněna v rámci programu Dne pro dětskou knihu a na webových stránkách KKFBZ a Zlínské knihovničky.
 9. Ceny budou předány na místě v rámci programu Dne pro dětskou knihu nebo je bude možno vyzvednout v oddělení pro děti v Ústřední knihovně do 17. 12. 2018.
 10. Všechny soutěžní práce budou vystaveny v knihovně do 31. 12. 2018. Doručené obrázky se soutěžícím zpět nevrací, pokud není domluveno jinak.
 11. Zapojením do soutěže vyjadřuje rodič nebo zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle bodu 4 těchto pravidel za účelem organizace výtvarné soutěže, vyhodnocení výsledků a zveřejnění jména a příjmení vítězů soutěže v rámci propagace a dokumentace činnosti Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, která je správcem údajů. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, budou uchovány po dobu trvání výstavy soutěžních prací a zlikvidovány měsíc po jejím skončení.
 12. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Knihovna si vyhrazuje právo pravidla soutěže upravit, případně bez náhrady celou soutěž zrušit.
 13. Veškeré informace k soutěži jsou zveřejněny na webu knihovny kfbz.cz a oddělení pro děti Zlínská knihovnička deti.kfbz.cz.

Poslední změna: 26.10.2018