Iluminované rukopisy v muzeích na území Čech / Pavel Brodský, Martina Šumová

Stručná anotace: 
Katalog iluminovaných rukopisů v českých muzeích, vytvořený na základě nového výzkumu a v souladu s požadavky soudobé kodikologie na popis vnějších i vnitřních znaků a vybavený rozsáhlou obrazovou přílohou v úplnosti podchycuje podrobným uměleckohistorickým popisem všechny výtvarně zdobené středověké a raně novověké rukopisy příslušných institucí. V muzeích na historickém území Čech je uloženo asi 170 iluminovaných rukopisů a zlomků, počítaje v to i památky, které jsou zde pouze deponovány, ale jsou majetkem jiných subjektů. V odborné literatuře byly doposud podchyceny nesystematicky; z tohoto důvodu je badatelský zájem o ně velmi nevyvážený.
Obrázek obálky: 
Iluminované rukopisy v muzeích na území Čech / Pavel Brodský, Martina Šumová - obálka knihy

Poslední změna: 09.06.2024