Hrady Zlínského kraje / Dalibor Janiš - Radim Vrla a kolektiv

Stručná anotace: 
Kniha je pokusem o souhrnné zpracování dané problematiky na základě starších i novějších výzkumů uskutečněných členy autorského kolektivu. V mnohém navazuje na průkopnickou práci zlínského archeologa Jiřího Kohoutka, který se prakticky celým svým profesním životem zabýval problematikou opevněných sídel na Moravě se zaměřením na oblast východní a jihovýchodní Moravy.
Obrázek obálky: 
Hrady Zlínského kraje / Dalibor Janiš - Radim Vrla a kolektiv - obálka knihy

Poslední změna: 10.04.2019