Hledá se Táta čtenář!

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se zapojila do celostátní kampaně na podporu čtení "Tátové čtou dětem".

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) a Liga otevřených mužů (LOM) zahajují od ledna společnou kampaň na podporu čtení „Tátové čtou dětem“. Kampaň vyvrcholí během Března – měsíce čtenářů, kdy knihovny tradičně oceňují své nejlepší čtenáře. Letos by se obzvláště oceněnými měli stát tátové.

Ke kampani se připojila i Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a hledá TÁTU ČTENÁŘE. Veřejnost může své nominace odevzdávat do 9. března 2015 do 12.00 hodin v sídle krajské knihovny v budově 15 a v obvodních knihovnách, nebo stačí vyplnit a odeslat internetový formulář: http://goo.gl/forms/bynwCQmqXG. Nominační lístky jsou k dispozici v krajské knihovně v budově 15, v obvodních knihovnách, ve Family Pointu (Klub 204) a v Městském informačním a turistickém středisku v budově zlínské radnice.

Během jarních prázdnin knihovna ze všech platných nominací vylosuje Tátu čtenáře a pozve ho na slavnostní vyhlášení a předání cen, které se uskuteční během Večera s Andersenem v pátek 27. března 2015 v 16.00 hodin v oddělení pro děti KKFBZ. Ceny pro Tátu čtenáře poskytlo vydavatelství KNIHA ZLÍN.

Soutěže se může účastnit každý tatínek s platnou roční registrací do krajské knihovny, který má nezletilé dítě a je aktivním čtenářem.

Rodiče mají zásadní vliv na výběr knih a pozdější čtení svých dětí. Chlapci čtou výrazně méně než dívky a tento rozdíl se ještě s věkem dále zvyšuje. V dospělosti čtou sami otcové výrazně méně než matky. Cílem kampaně proto je podpořit táty v tom, aby svým dětem četli.

Tradice oceňování nejlepších čtenářů vznikla v českých knihovnách v roce 2011. Čtenáři ocenění v jednotlivých městech a krajích putují do celostátního kola a celostátní Čtenář roku je každoročně vyhlášen při předávání cen Magnesia Litera.

Součástí kampaně pro rok 2015 jsou i knižní záložky s Milanem Cajsem z kapely s příznačným názvem „Tata Bojs“. Záložky vydal SKIP ve spolupráci s Ligou otevřených mužů. Záložka obsahuje 7 zpráv pro táty, kteří chtějí číst dětem. Tátové svým dětem totiž málo čtou. Více než polovině dotázaných dětí čte nejčastěji knížku jejich maminka (58 %) a na druhém místě byla jmenována babička (19 %). Na úplném chvostu tabulky se objevili tátové, kteří svým dětem čtou pouze v 16 % případů! Na druhé straně platí, že děti, kterým četli tátové, mají velmi pozitivní vztah ke čtení. Čtením se svým dětem přibližujeme a tátové by tak měli této příležitosti využívat mnohem častěji.

Ke stažení: 

Poslední změna: 06.03.2015