Historické mapy, fotografie i knihy obsahuje eBadatelna

Starými dokumenty lze listovat z pohodlí domova.

Informatici Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s kurátory paměťových institucí Zlínského kraje vytvořili v rámci České republiky ojedinělý projekt. Digitálně zpřístupnili zajímavé dokumenty sedmi regionálních paměťových institucí. Portál „eBadatelna Zlínského kraje“, který funguje na adrese ebadatelna.zlkraj.cz, umožňuje vstoupit do cenných sbírkových fondů čtyř muzeí, galerie výtvarného umění, hvězdárny i krajské knihovny.

„Díky tomuto projektu bude postupně elektronicky zpřístupněno 460 000 stran nejrůznějších dokumentů a rovněž filmy v délce trvání 860 minut. Konkrétně se jedná např. o 610 monografií vydaných po roce 1800, dále to jsou staré tisky, staré noviny, časopisy, kartografické materiály a plány, listiny, dokumenty a plakáty, fotografické a skleněné negativy a rovněž 71 filmů,“ uvedl radní pro kulturu Ladislav Kryštof.

Do výběru dokumentů Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (KKFBZ) pro digitalizaci se po náročné analýze dostalo cca 500 knih a 50 titulů novin a časopisů z regionálního fondu, tedy fondu zaměřeného na publikace, které se autorsky, tematicky či svým místem vydání týkají Zlína a Zlínského kraje. "Mezi knihami najdeme například mnoho titulů z baťovské éry, většinu děl Františka Bartoše a práce o něm, díla z oboru regionální vlastivědy, etnografie ad. V případě periodik jde většinou o tituly, které vycházely na území Zlínského kraje, jsou často žádané a fyzická manipulace s nimi je náročná a poškozující. Z titulů celostátního významu stojí za zmínku např. pedagogický časopis Komenský vydávaný od roku 1873 dodnes, který obsahuje rovněž mnoho zajímavých regionálních informací," uvedl vedoucí útvaru odborních činností KKFBZ Jan Kaňka. Podívat se můžete i na virtuální výstavu KKFBZ.

Do projektu se zapojily paměťové instituce – většina příspěvkových organizací Zlínského kraje z oblasti kultury: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko, Muzeum Kroměřížska a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

Projekt eBadatelna je ojedinělý svého druhu v celé České republice. Obdobná řešení dnes existují pouze na národní a nadnárodní úrovni. Tento unikátní projekt byl oceněn mnoha kladnými ohlasy na 16. konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2015, který se konal závěrem roku 2015 v Národním archivu v Praze.

Projekt byl realizován z Integrovaného operačního programu, v rámci „Rozvoje eGovernmentu ve Zlínském kraji II“, a sice na základě výzvy „Zpřístupnění digitálního fondu paměťových institucí regionálního charakteru“. Celková cena projektu (včetně podpory jeho fungování až do roku 2020) dosahuje částky 1 949 915 korun včetně DPH.

Hlavními zpracovateli projektu byli: Ing. Vítězslav Mach - pracovník oddělení informatiky Krajského úřadu Zlínského kraje, PhDr. Blanka Rašticová - historička Slováckého muzea - a Ing. Jan Kaňka - odborník na digitalizaci dokumentů z Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně.

Zdroj: Tisková zpráva Zlínského kraje.

Poslední změna: 01.02.2016