Genetická genealogie

08.03.2023, 17:00
Informace o našich předcích nosíme sami v sobě

Co o našem původu může prozradit naše vlastní DNA? Po svých předcích a původu dnes nepátráme jen v archivech ve starých matrikách a písemných pramenech, ale tyto informace nosíme doslova sami v sobě.

Historik, genealog a ředitel Archivu Vysokého učení technického v Brně, Martin Kotačka, představí stále populárnější obor s názvem genetická genealogie, druhy jednotlivých testů i jejich přínos v celé škále rodopisných otázek a problémů. Účastníci přednášky budou mít možnost zapojit se do probíhajícího genetického výzkumu moravské populace a zdarma získat možnost zjištění svého vlastního geneticko-historického původu. 

2. podlaží budovy 15, kavárna
Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč

Doporučujeme včasné zakoupení vstupenky, kapacita sálu je omezena!

Vstupenky koupíte na recepcích 14|15 BAŤOVA INSTITUTU nebo online.

 

Poslední změna: 28.02.2023