Fonologie českých anglicismů / Aleš Bičan, Tomáš Duběda, Martin Havlík, Veronika Štěpánová

Stručná anotace: 
Anglicismy představují v současnosti nejdynamičtější a stále se rozrůstající segment české slovní zásoby cizího původu, z fonologického hlediska jim však dosud nebyla věnována patřičná pozornost. Publikace je vyústěním stejnojmenného grantového projektu, popisuje zvláštnosti a zákonitosti ve zvukové struktuře přejímek z angličtiny, způsoby jejich adaptace, jejich užívání v reálném jazyce a postupy, jakými se s nimi vypořádává česká lexikografie a kodifikace. Analýza vychází zejména z Fonologické databáze českých anglicismů a z Databáze výslovnostního úzu cizích slov.
Obrázek obálky: 
Fonologie českých anglicismů / Aleš Bičan, Tomáš Duběda, Martin Havlík, Veronika Štěpánová - obálka knihy

Poslední změna: 30.06.2020