Ensemble Messiaen a Alfred Strejček

Pro držitele čtenářského průkazu KKFBZ sleva 50 procent ze vstupného.

Zveme Vás na komorní koncert ENSEMBLE MESSIAEN A ALFRED STREJČEK, který se koná 21. dubna 2015 v 19.00 hodin v malém sále Kongresového centra Zlín. Držitelům čtenářského průkazu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně bude poskytnuta sleva 50 % ze vstupného.

Program

J. S. BACH, O. MESSIAEN

ENSEMBLE MESSIAEN:
KATEŘINA VÁCHOVÁ - SOUKALOVÁ klarinet
ŠÁRKA BESPERÁTOVÁ klavír
JIŘÍ BESPERÁT housle
JAN ŠKRDLÍK violoncello
ALFRED STREJČEK recitace

Ensemble Messiaen je soubor, k jehož vzniku dala podnět hudební zakázka: nastudování unikátního díla Oliviera Messiaena Kvartet pro konec času. Brzy nato se však toto těleso méně frekventovaného nástrojového složení - housle, klarinet, violoncello a klavír začalo věnovat i jiným zajímavým hudebním projektům. Večer, na kterém zazní mimořádná skladba tohoto francouzského skladatele, budou doplňovat recitace málo známé básně Johanna Sebastiana Bacha a krásný text Oliviera Messiaena v podání herce a recitátora Alfreda Strejčka.

Kvartet pro konec času je úchvatné téměř padesátiminutové dílo. Skladatel byl zajat v červnu 1940 a uvězněn v tehdejším německém táboře Görlitz. Během převozu do vězení Messiaen načrtl skladbu pro sólový klarinet spoluvězni - hráči na tento nástroj Henri Akokovi. Z tohoto prvního podnětu se zrodilo ve ztížených podmínkách trio pro klarinet, housle a violoncello. Později přidal part klavíru, který přednášel on sám. Kvartet byl poprvé hrán před 400 vězni a veliteli tábora 15. ledna 1941 za nepříznivého počasí pod širým nebem. Messiaen později napsal: "Nikdy jsem nezažil, aby mé dílo bylo posloucháno s takovou pozorností a pochopením".

Více na www.filharmonie-zlin.cz

Poslední změna: 08.04.2015