Dotační programy MK ČR pro rok 2023 - VISK a Knihovna 21. století

Ministerstvo kultury vyhlásilo výběrové dotační řízení pro rok 2022 - VISK a Knihovna 21. století

Knihovnám doporučujeme žádat o grant z programů:

VISK 3 - Informační centra knihoven - http://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni

 • podpora zapojování do Centrálního portálu knihoven
 • podpora nákupu AKS, zahájení a pokračující automatizace
 • zahájení výpůjček e-knih
 • podpora a obnovení technologického vybavení knihoven jako center celožitotního vzdělávání
 • podpora nákupu speciálního vybavení interaktivních učeben a dílen v knihovnách
 • podpora nákupu nadstandardního a inovativního technologickéh vybavení knihoven (RFID technologie, samoobslužné návratové a výpůjční systémy, ...)
 • podpora dostupnosti služeb pro občany se zdravotním postižením a další

Knihovna 21. století - http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

 • podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců
 • podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením
 • kulturní, výchovná a vzdělávací činnost
 • vzdělávání knihovníků

 

Poslední změna: 14.10.2022