Dotační programy MK ČR pro rok 2022 - VISK a Knihovna 21. století

Ministerstvo kultury vyhlásilo výběrové dotační řízení pro rok 2022 - VISK a Knihovna 21. století

Knihovnám doporučujeme žádat o grant z programů:

VISK 3 - Informační centra knihoven - http://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni

  • zahájení a pokračující automatizace, zahájení výpůjček e-knih, upgrade AKS, podpora a obnovení technologického vybavení knihoven jako center celožitotního vzdělávání, podpora dostupnosti služeb pro občany se zdravotním postižením a další

Knihovna 21. století - http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

  • podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců
  • podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením
  • kulturní, výchovná a vzdělávací činnost

 

Uzávěrka: 10. prosince 2021.

 

V případě dotazů se obracejte na kontakt: Mgr. Soňa Poláková tel.: 257 085 357 e-mail: sona.polakova [at] mkcr.cz, Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

 

Poslední změna: 05.11.2021