Dotační program pro rekonstrukce knihoven v obcích s 3 001 – 10 000 obyvateli

MMR vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí v podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli v rámci dotačního titulu Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Dne 23. 12. vyhlásilo MMR výzvu k předkládání žádostí v podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli v rámci dotačního titulu 117D8220E, Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Podprogram je součástí programu Podpora rozvoje regionů 2019+: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli (mmr.cz)

Zahájení příjmu žádostí: 23. prosince 2020

Ukončení příjmu žádostí: 5. března 2021, 12:00 hod.

Součástí podprogramu je dotační titul – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov včetně knihoven:

https://www.mmr.cz/getmedia/650ac8fb-2cdd-4ace-8046-27a09c48ba4a/_2021_vyzva_priloha_1_2021_zasady_117D8220_1.pdf.aspx?ext=.pdf

Dotační titul je zaměřen na vnitřní rekonstrukce, modernizace, obnovu nebo přístavbu. Objekt musí být aktuálně využívaný.

Uznatelné náklady:

  • Přestavba, přístavba, rekonstrukce nebo modernizace veřejné budovy (podlaha, strop, kuchyň (školská zařízení), vnitřní společné prostory (chodba, schody), sociální zázemí, elektrika a/nebo osvětlení atd.).
  • Zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy) a/nebo výměna kotle včetně otopné soustavy v případě, že tyto práce jsou součástí přestavby, přístavby, rekonstrukce nebo modernizace veřejné budovy

Důležité upozornění:

Žádost o dotaci podaná pouze na zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy) a/nebo výměna kotle včetně otopné soustavy není možná.

Odkaz na Zásady:

https://www.mmr.cz/getmedia/5ee906e8-60c3-4906-ba2b-d7752b400bba/_2021_vyzva_2_priloha_1_2021_zasady_117D8220_E.pdf.aspx?ext=.pdf

Z textu Zásad:

Oprávněným žadatelem o dotaci (dále jen „žadatel“) může být obec, která má 3 001 – 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 20 mil. Kč

 

V případě jakýkoli dotazů se můžete obrátit na ředitelku odboru správy národních programů

Ing. Miroslavu Tichou

Tel.: + 420 224 864 189

E-mail: miroslava.ticha [at] mmr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor správy národních programů (mmr.cz)

 

Poslední změna: 12.01.2021