Disciplinované buřičky: ženy v politických stranách na Moravě do roku 1914 / Hana Krutílková

Stručná anotace: 
Kniha se zabývá otázkou vstupu žen do světa politiky v českojazyčném prostředí Moravy. Autorka analyzuje proces jejich zapojování do pěti politických táborů – lidově-pokrokového, katolického, sociálnědemokratického, agrárního a národněsociálního, a to na příkladu Brna, Olomouce, Ostravy a Prostějova v období od konce devadesátých let 19. století do vypuknutí první světové války. Díky široce pojatému interdisciplinárnímu přístupu a kombinování metod moderní politologie, politických dějin, dějin žen a genderových dějin autorka prokazuje, že se ženy již před rokem 1914 zapojovaly do všech rovin práce v politických stranách a že podmínky pro jejich politické angažmá byly napříč sledovanými proudy překvapivě velmi dobré.
Obrázek obálky: 
Disciplinované buřičky: ženy v politických stranách na Moravě do roku 1914 / Hana Krutílková - obálka knihy

Poslední změna: 28.05.2023