Dezinformace a fake news v našem světě

30.10.2019, 17:00
Beseda na téma mediální gramotnost
fake news

Jak se vyznat v dnešním složitém světě manipulací na sociálních sítích a v médiích? Odpověď budeme hledat společně s místopředsedou spolku Zvol si info Vojtěchem Brukem, nahlédneme za oponu, jak vlastně všechny ty hoaxy, fake news a konspirace fungují a jak jsou provázané s novodobou propagandou. Zmíněn bude nejnovější trend takzvaných DEEPFAKE videí.

2. podlaží budovy 15, sál B
Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč, ZTP zdarma

Poslední změna: 03.10.2019