Design ve službách trvale udržitelného rozvoje / Zdeno Kolesár, Vít Jakubíček, Petr Dubovský, Silvie Stanická

Stručná anotace: 
Cílem této studie je poukázat na potenciál designu pro nevyhnutelný obrat směru civilizace. Soustřeďuje se na designéry a jejich aktivity, ale vnímá je jako součást širšího komplexu problematiky a poukazuje na vazby konkrétních řešení s globálně definovanými společenskými procesy.
Obrázek obálky: 
Design ve službách trvale udržitelného rozvoje / Zdeno Kolesár, Vít Jakubíček, Petr Dubovský, Silvie Stanická - obálka knihy

Poslední změna: 05.06.2018