Cizojazyčná literatura

Od března máme doplněnou nabídku cizojazyčné literatury o 161 nových titulů v angličtině, francouzštině, italštině, němčině, ruštině, slovenštině a španělštině.
Cizojazyčná literatura

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se v roce 2017 zapojila do projektu Cizojazyčná literatura, který je zaměřen na podporu doplňování cizojazyčné literatury v knihovnách pro potřebu rozvoje jazykových dovedností obyvatel. Projekt je financován Ministerstvem kultury ČR a jeho realizaci zajišťuje Moravská zemská knihovna v Brně.

V rámci projektu jsme obdrželi na základě našeho výběru celkem 161 svazků v hodnotě Kč 43 110,- Kč v anglickém, německém, francouzském, slovenském, španělském, ruském a italském jazyce. Jedná se převážně o beletrii (140 svazků), preferovanými jazyky jsou angličtina (62 svazků), dále němčina (28 svazků) a slovenština (27 svazků). Kompletní seznam je ke stažení níže.

Jazyk

Počet

Angličtina

62

Němčina

28

Slovenština

27

Španělština

19

Ruština

11

Francouzština

10

Italština

4

 

Tematická skupina

Počet

Beletrie pro dospělé

140

Naučná literatura

15

Beletrie pro děti

6


Část titulů již byla vydána i v češtině, část je možno nalézt v edičních plánech českých nakladatelství pro rok 2018. Pro čtenáře může být zajímavá část publikací, které zatím nejsou do češtiny přeloženy.

V rámci Března měsíce čtenářů 2018 je uspořádána výstava knih z projektu ve 3. NP Ústřední knihovny s možností okamžité výpůjčky.

Odkaz na článek v časopisu Duha: https://duha.mzk.cz/clanky/projekt-cizojazycna-literatura

Odkaz na článek v časopisu U nás: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20160313

Poslední změna: 04.03.2018