Bytí / Karel Pexidr

Stručná anotace: 
Studium a práce v oboru filosofie je jednou z celoživotních dominant Karla Pexidra. Od filosofických úvah a jejich dalšího vývoje neočekává nalezení jakéhosi závěrečného „receptu“ na vyřešení filosofických problémů – ty jsou od filosofie neodlučitelné a filosofické uvažování na nich vlastně spočívá –, nýbrž zaměřuje se na nalézání, objasňování, vysvětlování a vyhodnocování příčin a okolností, za nichž tyto problémy vznikají. Klíčovou filosofickou disciplínou je proto v jeho očích nauka o poznání (epistemologie, gnozeologie), která však nemá být rozvíjena bez přihlížení ke konkrétním faktům zjišťovaným vědami. Těmi jsou jmenovitě psychologie (ohledně vlastností lidského subjektu) a přírodní vědy (ohledně vlastností hmotné skutečnosti). Návaznost na oba tyto aspekty je patrná i z výkladů v nyní vydávané knize „Bytí“.
Obrázek obálky: 
Bytí / Karel Pexidr - obálka knihy

Poslední změna: 24.08.2019