Biblioweb 2015: soutěžíme - hlasujte

Do 9. 3. můžete naše WWW stránky podpořit svým hlasem v soutěži Biblioweb o nejlepší knihovní web!
Biblioweb - soutěž o neljepší web knihovny

V rámci akce Březen - měsíc čtenářů vyhlašuje Spolek knihovníků a informačních pracovníků šestnáctý ročník soutěže o nejlepší knihovnické www stránky BIBLIOWEB. Ve své kategorii soutěží odborné knihovny (knihovny vysokých škol, ústavů aj.). Další kategorie je pro knihovny zřizované obcí, městem nebo krajem. Kromě odborného hodnocení webu je součástí soutěže i hlasování veřejnosti.

Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně v minulých letech několikrát v soutěži zvítězila, a to jak ve své kategorie, tak v celkovém umístění. Do 9. 3. můžete web knihovny podpořit svým hlasem i vy.

Poslední změna: 02.03.2015