Bezdomovectví ve středním věku: příčiny, souvislosti a perspektivy / Marie Vágnerová, Jakub Marek, Ladislav Csémy

Stručná anotace: 
Publikace vychází z tříletého výzkumu provedeného u subpopulace pražských bezdomovců středního věku. Studie si dala za cíl prozkoumat, jakým způsobem lidé středního věku bez domova chápou příběh svého života. Jak rozumí své minulosti, jak si vysvětlují svůj propad na ulici a jaké představy si utvářejí o své budoucnosti.
Obrázek obálky: 
Bezdomovectví ve středním věku: příčiny, souvislosti a perspektivy / Marie Vágnerová, Jakub Marek, Ladislav Csémy - obálka knihy

Poslední změna: 11.05.2019