Besedy, exkurze a vzdělávací programy pro školy

Nabídka pro školní rok 2015/2016

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila na školní rok 2015/2016 plán besed, exkurzí a jiných akcí, které jsou určeny mateřským školám, základním školám, nižším ročníkům víceletých gymnázií a jiným školským zařízením. Letos poprvé přichází knihovna s ucelenou tématickou nabídkou akcí pro studenty středních škol. "Prostřednictvím informačního vzdělávání, exkurzí, besed nebo zábavné soutěže jim chceme knihovnu představit jako instituci, kterou mohou využívat pro svůj osobní rozvoj, studium i volnočasové aktivity. Naším cílem je prohloubit vztah studentů ke knihám, literatuře  a četbě, rozvíjet jejich informační gramotnost. Nabídka jim může pomoci orientovat se v množství informací, které nás obklopuje. Chceme přispět k tomu, aby uměli vyhledávat informace, třídit je, hodnotit v souvislostech a využívat pro své studium i v dalším životě. Rádi bychom jim také nabídli možnosti, jak zlepšit techniky učení," uvedla ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše v ve Zlíně Zdeňka Friedlová.

Více se dočtete v sekci Služby pro školy.

Místem konání nabízených programů je sídlo Ústřední knihovny, tj. budova 15 bývalého továrního areálu, 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040. Vlastní programy pro děti ze základních a mateřských škol připravily i knihovnice v obvodní knihovně na Jižních Svazích.

 

Poslední změna: 15.09.2015