Autorské čtení Michaely Malé

08.10.2019, 17:00
Pořad v rámci akce Týdny pro duševní zdraví
Homo Psychoticus

Markéta Dohnalová pod pseudonymem představí svou upřímnou výpověď o životě s duševním onemocněním Homo psychoticus. 

Statečná, otevřená a nestylizovaná osobní výpověď o závažném duševním onemocnění je svědectvím každodenního zápasu o normalitu, tedy o něco, co zdraví lidé považují za samozřejmost, podléhajíce iluzorní představě, že na ni mají nárok. Autorka dokonale ilustruje soužití s nemocí, na niž — přesněji na některou z jejích forem — stůně asi jeden člověk ze sta. Přestože jde o postižení velmi časté, ani nejbližší okolí nemocných si nedokáže představit jejich utrpení často jen málo ovlivnitelné moderní terapií, které může pacienty přivést až na hranici sebevraždy. „Homo psychoticus je mimořádně cenná kniha. V záplavě braku a vymyšleností, které si s duševními poruchami a onemocněními jen nebystře a nevzdělaně hrají, představuje kus těžce získané skutečnosti.“MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA, Thomayerova nemocnice Praha

Pořádáno ve spolupráci s CSP Zlín o.p.s., zařízení Horizont Zlín v rámci Týdnů pro duševní zdraví.

8. 10. 17.00

2. podlaží budovy 15, sál B

Vstup zdarma

Poslední změna: 04.10.2019