Akce knihoven v průběhu nouzového stavu

Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 do 18. 10. 2020 vyhlašuje nouzový stav.

Vláda zakazuje
1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; 
2. koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek;

Vzdělávání dospělých

na neškolské vzdělávání dospělých je nahlíženo jako na "aktivity hromadné", které mohou být realizovány uvnitř uzavřených prostor max. do 10 osob a venku max. do 20 osob, včetně dalších opatření v rámci 3R.

a) Max. uvedený počet osob je celkový - tj. včetně lektora

b) Realizaci akcí ve vnitřních prostorách s počtem osob vyšším než 10  lze zajistit rozdělením, např. 15 členné skupiny v oddělených místnostech, s tím, že by se členové skupin neměly společně potkat, což v důsledku znamená tedy také 2 lektory....

Vyjádření Mgr. Roman Giebische z NK ČR ze dne 6. 10. 2020:

Vzdělávací akce pro knihovníky lze pořádat pro více než 10 osob, pokud probíhají v prostorách s dostatečně velkou kapacitou a dle platných vyhlášených hygienických pravidel a opatření. Jedná se o výjimku z předchozího nařízení (výkon povolání).

 

Texty vyhlášení nouzového stavu a krizových opatření, schválených Vládou ČR 30.9. 

 

 

 

Poslední změna: 06.10.2020