AI revoluce: umělá inteligence jako příležitost i hrozba pro společnost

09.11.2023,
09:00 - 15:30
Kapacita kurzu je naplněna. Možno přihlásit se pouze jako náhradník viz kontaktní osoba.

Kurz se uskuteční v rámci projektu Rozvoj kompetencí pracovníků kultury Zlínského kraje.

Kurzy pro pracovníky kultury - přehled

Obsah kurzu se nezaměřuje na technické detaily umělé inteligence, ale se snaží poskytnout širší kontext a povědomí o vlivu a možných dopadech AI. Účastníci se budou aktivně zabývat různými nástroji AI, kopiloty a další. Budou rozvíjet dovednosti, které jsou důležité pro efektivní a kritické použití těchto nástrojů. 

Cílem workshopu bude vybavit účastníky schopností s vybranými nástroji pracovat a také kriticky reflektovat limity a hrozby, spojené s těmito technologiemi tak, aby sloužily pro efektivní studijní, volnočasové, akademické i jiné informační aktivity.

Masivní rozvoj umělé inteligence a především její implementace do běžně dostupných aplikací zásadním způsobem transformuje informační chování v řadě každodenních procesů. Tradičně chápaná informační gramotnost kladla důraz na schopnost vyhledávat informace, avšak v popředí současné technologické změny je třeba reflektovat způsoby organizace dat a jejich strukturu a především kriticky reflektovat výsledky systémů, které s umělou inteligencí pracují.
Schopnost pracovat s vybranými nástroji (ChatGPT; Dalle-3; DeepL; Connected Papers; List Maps; atp.) představuje (a bude představovat) nezbytnou součást nástrojové gramotnosti stojící v pozadí nově chápané schopnosti pracovat s informacemi v sociotechnických systémech. Nově se rozvíjející koncepty jako je AI gramotnost akcentují nutnost kritického zkoumání těchto nástrojů a jejich dopadu do sociální oblasti. 

 

Přihlášení, prosím, proveďte přes přihlašovací formulář.

Datum: čtvrtek, 9. listopadu 2023

Čas: 9:00 - 15:30

Místo: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, sál B, budova 15

Lektor: PhDr. Petr Škyřík, PhD., vedoucí Katedry informačních studií a knihovnictví MU V Brně, Andrea Klasíková

Cena: zdarma

Více informací: Bc. Věra Adámková, tel. 739 375 315, 573 032 508, e-mail: adamkova [at] kfbz.cz  

 

Poslední změna: 07.11.2023